logo educred În grădina bunicului. Compararea numerelor naturale 0-10

În grădina bunicului. Compararea numerelor naturale 0-10

download

29 septembrie 2021 3:00

Cornelia Bataus

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități:1. Numărare (crescător și descrescător de la 0 la 10)2. Completarea șirului de numere naturale;3. Exercițiu de numărare în situație concretă (numărarea legumelor de fiecare fel); utilizarea simbolurilor atematice pentru compararea numerelor (>, <, =)4. Comparări numerice (Cine a cules mai mult? Bunica sau bunicul? Dar mai puțin?)5. Introducerea sintagmei „vecini ai unui număr” (identificarea vecinilor numerelor scrise pe legume)