logo educred Biogeografia Africii – Pădurea ecuatorială

Biogeografia Africii – Pădurea ecuatorială

download

29 aprilie 2021 3:00

Ana Dobrea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Prin parcurgerea resursei, elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de principalele caracteristici geografice(localizare, condiții climatice, vegetație, fauna, soluri) ale zonei biogeografice -pădurea ecuatorială. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării.Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintăvizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vreasă le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cumateriale ce vin în completarea celei prezente. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.