logo educred Unghiuri. Măsura unui unghi - Recapitulare

Unghiuri. Măsura unui unghi - Recapitulare

download

29 septembrie 2021 3:00

Adrian Ivan

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Reactualizarea informațiilor legate de unghiuri, măsură a unui unghi, exemple concrete unde se poate folosi și instrumentul demăsură - raportorul. Materialul propus poate fi utilizat singur sau ca parte componentă a unei activități mai ample în cadrul orelor derecapitulare a noțiunilor legate de unghiuri, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor de recapitulare de la începutul clasei a VI-a.Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.