logo educred Scheletul

Scheletul

download

1 martie 2021 2:00

Adriana Voicila

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de scheletul corpului uman, numărul oaselor, numele acestora și localizarea lor. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate practică prin care elelvii își pot exersa cunoștințele acumulate și îndemânarea, aceasta poate deveni activitate de evaluare, astfel, prin parcurgerearesursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vreasă le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicațiisuplimentare.