logo educred Criterii de divizibilitate cu 2, 5, 10^n, 3 sau 9

Criterii de divizibilitate cu 2, 5, 10^n, 3 sau 9

download

29 octombrie 2021 3:00

Adrian Ivan

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Reactualizarea informațiilor legate de divizori, numere prime, criterii de divizibilitate cu 2, 5„3 sau 9, prin exemple concrete. Materialul propus poate fi utilizat singur sau ca parte componentă a unei activități mai ample încadrul orelor de recapitulare/predare a noțiunilor legate de divizibilitate, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, în cadrul lecțiilor din clasa a VI-a. Resursa educațională deschisă poate fi folosită atât în regim sincron cât și asincron.