logo educred Particularități ale organelor de simț la vertebrate – particularități ale vederii

Particularități ale organelor de simț la vertebrate – particularități ale vederii

download

29 iunie 2021 3:00

Adriana Voicila

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de particularitățile vederii la vertebrate (pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere). La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate de evaluare. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, pot fi create și alte activități cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.