logo educred Călătorie virtuală în Univers - Aplicație practică

Călătorie virtuală în Univers - Aplicație practică

download

29 martie 2021 3:00

Ana Dobrea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de corpurile cerești din Univers. Această resursă se poate prezenta elevilor în diverse momente ale lecției. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.