logo educred Adunarea numerelor de la 0 la 1000000 cu trecere peste ordin. Pisicile războinice

Adunarea numerelor de la 0 la 1000000 cu trecere peste ordin. Pisicile războinice

download

29 septembrie 2021 3:00

Valentina Stefan

Arie curriculară
Clasa
Clasa a IV-a
Discipline
Descriere

Pornind de la prezentarea unei probleme, copiii sunt dirijați spre descoperirea algoritmilor în calculul adunării cu numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000. Descompunerea numerelor în ordine, gruparea ordinelor, scrierea numerelor păstrând corespondența ordinelor și verbalizarea rezolvărilor sunt elemente prezentate de personajul tutore care intervine cu notații sau indicații pe ecran. Spre finalul videoclipului se propune un joc tip labirint care solicită atenția copiilor, limbajul matematic și realizarea de calcule pentru a identifica traseul corect. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale. Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, „Pisicile războinice”, pentru a ghida firul logic al prezentării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de rezolvare individuală. Exercițiile oferă feedback care conțin explicații suplimentare cu scop de a fixa unoștințele.