logo educred Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde și pătrate (I). Pânza Charlottei

Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde și pătrate (I). Pânza Charlottei

download

29 septembrie 2021 3:00

Valentina Stefan

Arie curriculară
Clasa
Clasa a IV-a
Discipline
Descriere

Pornind de la o problemă care se rezolvă prin mai multe operații, materialul video prezintă pas cu pas rezolvarea și scrierea acesteia sub forma unui singur exercițiu în care se folosesc parantezele rotunde și pătrate. Sunt prezentate regulile de calcul, ordinea corectă a rezolvării operațiilor din exercițiu prin explicații ale personajului tutore. Copiii își pot fixa algoritmii prin rezolvarea unui exercițiu care utilizează limbajul matematic. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale. Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, „Pânza Charlottei”, pentru a ghida firul logic al prezentării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de rezolvare individuală. Exercițiile oferă variante de verificare care conțin explicații suplimentare cu scop de a fixa cunoștințele.