logo educred Funcția de gradul I - partea I

Funcția de gradul I - partea I

download

1 martie 2021 2:00

Sorina Mihaela Stoian

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe,dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un materialde sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptului de funcție, dar poate fi privită și ca parte componentă a uneiactivități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau îndefinirea și reprezentarea grafică a funcției liniare, determinarea intersecțiilor graficului funcției liniare cu axelede coordonate, determinarea unor puncte care aparțin graficului funcției.