logo educred Rapoarte (II)

Rapoarte (II)

download

29 ianuarie 2021 2:00

Rodica Doinita Cocalea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea noțiunii de raport dintre două mărimi fizice de același fel cu ar fi: scara unei hărți, concentrația unei soluții, titlul unui aliaj. Resursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitatea de învățare vizată de acest material constă în identificarea, citirea, scrierea și exemplificarea de rapoarte care vizează noțiunile intradisciplinare sau interdisciplinare în care apar rapoarte, prin exemple din practică/cotidian