logo educred Teorema înălțimii

Teorema înălțimii

download

1 martie 2021 2:00

Rodica Doinita Cocalea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute.Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitatece presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în determinarea elementelor unui triunghi dreptunghic identificat în configurații geometrice sau practice date, utilizând teorema înălțimii.