logo educred Aplicații - relații metrice în triunghi dreptunghic

Aplicații - relații metrice în triunghi dreptunghic

download

1 martie 2021 2:00

Rodica Doinita Cocalea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput atât ca suport pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Demersul de învățare-evaluare poate fi organizat la clasă individual, frontal sau pe grupe, dar poate fi folosit foarte bine și pentru activitatea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitatea de învățare vizată de acest material constă în aplicarea teoremei lui Pitagora, a teoremei înălțimii sau a catetei, pentru a determina elementele unui triunghi dreptunghic.