logo educred Operații cu numere întregi - recapitulare

Operații cu numere întregi - recapitulare

download

29 august 2021 3:00

Sorina Mihaela Stoian

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea/recapitularea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru recapitularea la începutul clasei a 7-a, a operațiilor de adunare,scădere, înmulțire, împărțire și ridicare la putere cu numere întregi. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în aplicarea unor proprietăți ale operațiilor cu numere întregi pentru optimizarea calculelor numerice, utilizarea regulilor de calcul cu puteri (calcule numerice).