logo educred Aproximarea numerelor iraționale

Aproximarea numerelor iraționale

download

29 octombrie 2021 3:00

Sorina Mihaela Stoian

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid,fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru identificarea și aproximarea unui număr irațional. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în identificarea unui număr irațional, aproximarea acestuia, încadrarea între doi întregi consecutivi.