logo educred Distanța dintre două puncte din plan

Distanța dintre două puncte din plan

download

29 iulie 2021 3:00

Sorina Mihaela Stoian

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea și aplicarea formulei ce exprimă distanța dintre două puncte în plan. Formula este dedusă în sistemul de axe ortogonale cu ajutorul teoremei lui Pitagora. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în exprimarea distanței dintre două puncte în plan ca lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic într-un sistem de axe ortogonale.