logo educred Transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale

Transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale

download

29 mai 2021 3:00

Sorina Mihaela Stoian

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea regulii de transformare a fracțiilor ordinare în fracții zecimale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unei fracții ordinare în fracție zecimală și rezolvarea unor cerințe legate de zecimalele obținute în urma acestei transformări.