logo educred Sistem de axe ortogonale în plan

Sistem de axe ortogonale în plan

download

29 iulie 2021 3:00

Sorina Mihaela Stoian

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea noțiunii de produs cartezian a două mulțimi, înțelegerea conceptului de sistem de axe ortogonale în plan, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în determinarea produsului cartezian a două mulțimi și în reprezentarea într-un sistem de axe ortogonale a unor puncte având coordonatele numere reale .