logo educred Triunghiuri congruente - aplicații

Triunghiuri congruente - aplicații

download

29 ianuarie 2021 2:00

Sorina Mihaela Stoian

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 15-20 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru aplicarea cazurilor de congruență a două triunghiuri în probleme practice atât la clasa a VI-a cât și în cadrul unei activități de recapitulare pentru examenul de evaluare națională la elevii de clasa a VIII-a. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în modelarea geometrică a unei situații concrete, asociind acesteia metoda triunghiurilor congruente. De asemenea activitatea presupune și argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie și realizarea de conexiuni practice-aplicative. Astfel materialul prezintă trei probleme practice, rezolvarea lor presupunând aplicarea cazurilor de congruență a triunghiurilor oarecare sau dreptunghice.