logo educred Cazurile de congruență a două triunghiuri oarecare

Cazurile de congruență a două triunghiuri oarecare

download

29 ianuarie 2021 2:00

Sorina Mihaela Stoian

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptului de triunghiuri congruente, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitatea de învățare vizată de acest material constă în stabilirea congruenței unor triunghiuri identificând criteriul de congruență potrivit și apoi utilizarea relației de congruență a triunghiurilor pentru stabilirea congruenței unor segmente sau unghiuri.Acest material prezintă atât teoretic cât și grafic cele trei cazuri de congruență ale triunghiurilor oarecare.