logo educred Rezolvarea unei ecuații în Z

Rezolvarea unei ecuații în Z

download

29 martie 2021 3:00

Sorina Mihaela Stoian

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-12 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea modului de rezolvare a unei ecuații pe mulțimea numerelor întregi, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în formularea unor răspunsuri logice în raport cu cerințele de calcul numeric, scrierea unei ecuații echivalente cu o ecuație dată, redactarea demersului de rezolvare a unor ecuații pe mulțimea numerelor întregi.