logo educred Construcții active

Construcții active

download

29 ianuarie 2021 2:00

Ana Tudorache

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Construcțiile active se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut GRAMATICĂ. În comunicarea orală și în redactarea textelor construcțiile active sunt utilizate frecvent dovedind capacitatea de a sesiza intenții comunicative și de exprima o intenție comunicativă). În realizarea diverselor tipuri de texte, ele devin elemente importante susținând dezvoltarea competenețelor specifice.