logo educred Titluri de povești

Titluri de povești

download

29 iunie 2021 3:00

Codrut Gabriel Morariu

Arie curriculară
Clasa
Clasa I
Discipline
Descriere

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, secțiuni de validare audio a răspunsurilor furnizate și tipuri de exerciții reprezentative. În prima secțiune, elevii au de descoperit titlul poveștilor „ascunse” în versurile- ghicitoare. Elevii vor aminti și autorii poveștilor descoperite. În secțiunea următoare elevii trebuie să numească ce personaje consideră că ar fi potrivite pentru poveștile cu titluri date:O călătorie fantastică, Rețeta succesului, Creionul magic, Castelul din adâncuri, Mărul fermecat. În a treia secțiune elevii spun cum ar începe o poveste cu titlul „Planeta fericită”, formulând cel puțin trei enunțuri. Apoi, elevilor li se solicită găsirea câte unui titlu potrivit pentru povestea sugerată de fiecare imagine din seria dată.