logo educred Declarația drepturilor omului și cetățeanului

Declarația drepturilor omului și cetățeanului

download

29 iulie 2021 3:00

Stoica Stan

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Materialul este o fișă de lucru care îi familiarizează pe elevi cu conținutul Declarației și propune aplicații pentru formarea competenței menționate. Rezultatele așteptate sunt: utilizarea termenilor de specialitate, descrierea importanței istorice a Declarației din perspectiva consecințelor acesteia, formarea deprinderii de a analiza imagini și de a descoperi simboluri