logo educred Jocuri cu silabe

Jocuri cu silabe

download

29 iulie 2021 3:00

Codrut Gabriel Morariu

Arie curriculară
Clasa
Clasa I
Discipline
Descriere

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, secțiuni de validare audio a răspunsurilor furnizate și tipuri de exerciții reprezentative.În prima secțiune, elevii au de descoperit numărul silabelor din cuvintele reprezentate de imagini. Ei lucrează în perechi: unul rostește cuvântul, iar celălalt ridică un deget când cuvântul auzit are o silabă, ridică două degete pentru cuvintele formate din două silabe și bate din palme pentru cuvintele formate din trei silabe.În secțiunea următoare elevii aleg o silabă de pe cartonașele ilustrate. Ei vor găsi cuvinte în care silaba aleasă se află la început. Apoi caută cuvinte în care silaba selectată se află în interior. Elevii descoperă cuvinte în care silaba aleasă se află la final.În a treia secțiune, conducătorul jocului rostește pe silabe un cuvânt. Următorul jucător va rosti un cuvânt care trebuie să înceapă cu ultima silabă a cuvântului rostit de jucătorul anterior.