logo educred Petru cel Mare al Rusiei (1682-1725)

Petru cel Mare al Rusiei (1682-1725)

download

29 iulie 2021 3:00

Stoica Stan

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Materialul este o fișă de lucru care îi ajută pe elevi să descopere consecințele acțiunilor și deciziilor lui Petru cel Mare al Rusiei. Rezultatele așteptate sunt formarea spiritului critic, a deprinderilor de a studia texte și de a extrage informații relevante, precum și de a corela informații din mai multe surse.