logo educred Punerea în mișcare şi oprirea unui corp. Accelerația medie, unitate de măsură.