logo educred Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 1000000 fără trecere peste ordin

Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 1000000 fără trecere peste ordin

download

29 august 2021 3:00

Valentina Stefan

Arie curriculară
Clasa
Clasa a IV-a
Discipline
Descriere

Materialul video prezintă algoritmii adunării și scăderii numerelor naturale în concentrul 0 -1 000 000 fără trecere peste ordin, dirijând învățarea prin intermediul personajului tutore. Se propun exerciții de descompunere a numerelor în alte numere formate numai din unități, zeci, sute, mii ș.a.,schimbarea locului termenilor, asocierea acestora, realizarea de sume parțiale și suma finală. În exemplele aplicații se insistă pe acești algoritmi cu scopul de a forma automatismele. Poziționarea numerelor pe ordine și realizarea sumei sau a diferenței facilitează înțelegerea modalității de calcul. Se propune repetarea elementelor de limbaj matematic și se prezintă legătura dintre adunare și scădere ca modalitate de verificare. Pentru promovarea lecturii se propune copiilor un nou material, Vânătorii de cărți, pentru a ghida firul logic al prezentării. Caracterul interactiv a fost introdus prin exercițiile care oferă timp de răspuns sau rezolvare individuală, dar și prin încurajarea personajului tutore care solicită răspunsuri copiilor. Exercițiile oferă variante de verificare care conțin explicații suplimentare cu scop de în fixarea cunoștințelor.