logo educred Proporții. Șiruri de rapoarte egale.

Proporții. Șiruri de rapoarte egale.

download

29 ianuarie 2021 2:00

Rodica Doinita Cocalea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe,dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât si asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un materialde sine stătător folosit pentru înțelegerea noțiunilor de proporție și de șir de rapoarte egaleResursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizată de acest material constă în identificarea, citirea, scrierea și exemplificarea de proporții sau de șiruri de rapoarte egale, prin exemple din practică/cotidian și identificarea mărimilor dintr-o reprezentare grafică, cu ajutorul cărora putem să scriem un șir de rapoarte egale