logo educred Cronica de film (piese de teatru)

Cronica de film (piese de teatru)

download

29 aprilie 2021 3:00

Anda Laura Silea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor asimila modalitatea de lectură și redactare a cronicii de film. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text susmenționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.