logo educred Comentarea mesajului unei secvențe lirice

Comentarea mesajului unei secvențe lirice

download

29 martie 2021 3:00

Anda Laura Silea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor deprinde, urmărind acest material, o tehnică de lucru individual care vizează modalitatea de comentare a unui textliric. Textul liric se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut REDACTAREA. În analizarea și interpretarea diverselor tipuride texte, metoda propusă susține dezvoltarea competențelor specifice.