logo educred Textul liric - Test formativ - V.01

Textul liric - Test formativ - V.01

download

29 martie 2021 3:00

Anda Laura Silea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru evaluare formative la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea evaluării cu ajutorul itemilor obiectivi în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și având cascop îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială)