logo educred Naratorul

Naratorul

download

29 august 2021 3:00

Anda Laura Silea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și arezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor asimila modalitatea de identificare corectă a statutului naratorului, precum și rolul acestuia în textul epic.În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text susmenționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.