logo educred Textul dramatic - trăsături

Textul dramatic - trăsături

download

29 mai 2021 3:00

Anda Laura Silea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și arezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor înțelege organizarea structurală a textului dramatic, putând să o recunoască și să interpreteze înțelesurile în textul dramaticTextul dramatic se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut LECTURĂ. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte,conceptul devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.