logo educred Spațiul teatral

Spațiul teatral

download

29 iunie 2021 3:00

Anda Laura Silea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor asimila modalitatea evaluare a informațiilor transmise de elementele scenice (décor, cadru) pentru comprehensiunea textului propus analizei. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text sus menționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.