logo educred Analiza testării inițiale

Analiza testării inițiale

download

29 iulie 2021 3:00

Raluca Tuliga

Arie curriculară
Clasa
Clasa a V-a
Discipline
Descriere

Materialul propus.conține explicațiile exercițiilor și problemelor conținute în testarea inițială. Sunt discutate greșelile frecvent întâlnite la astfel de aplicații. Materialul video tratează noțiuni ancoră din ciclul primar și oferă informații punctuale referitoare la activități remediale.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 12 -15 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.