logo educred Hiperbola

Hiperbola

download

1 martie 2021 2:00

Anda Laura Silea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor înțelege conceptul de hiperbolă, putând să-l recunoască și să-i interpreteze înțelesurile în textul literar. Hiperbola se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut LECTURĂ. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, conceptul devine un elemente important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.