logo educred Activitate remedială - Unități de măsură

Activitate remedială - Unități de măsură

download

29 octombrie 2021 3:00

Rodica Doinita Cocalea

Arie curriculară
Clasa
Clasa a VI-a
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru activitatea remedială asociată testului de evaluarea inițială de la începutul clasei a VI-a. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal, dar poate fi folosită foarte bine și pentru testarea online. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron, la clasă sau ca studiu individual. Resursa educațională propusă poate constitui un material desine stătător folosit pentru administrarea la clasă în urma testului inițial, dar poate fi folosită și ca studiu individual pentru elevii absolvenți ai clasei a V-a. Activitatea remedială constă într-un set de exerciții, organizate pe 5 secvențe, fiecare având câte 5 itemi care vizează: transformări ale unităților de măsură standard folosind fracții zecimale, calcularea perimetrului unei figuri geometrice, evidențiind intuitiv perimetrul, calcularea ariei unei figuri geometrice, aplicarea formulei pentru calculul volumului unui cub şi a unui paralelipiped dreptunghic. Itemii sunt cu alegere multiplă, cu 4 câte variante de răspuns,dintre care unul este cel corect, iar ceilalți, distractorii,urmăresc greșeli tipice conceptuale sau procedurale.