logo educred Test - notatiile autorului

Test - notatiile autorului

download

29 mai 2021 3:00

Anda Laura Silea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru evaluare formativă la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea evaluării cu ajutorul itemilor obiectivi în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și având cascop îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială)