logo educred Conversiunea - adverbializarea

Conversiunea - adverbializarea

download

29 iulie 2021 3:00

Anda Laura Silea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Conversiunea se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut VOCABULARUL. În comunicarea orală și în redactarea textelor conversiunea se utilizează frecvent (intuitiv de către vorbirii nativi) dovedind capacitatea de a sesiza intenții comunicative și de exprima o intenție comunicativă). Utilizarea conversiunii dovedește capacitatea de sinteză și înțelegerea textului.