logo educred Jurnalul de lectură

Jurnalul de lectură

download

29 aprilie 2021 3:00

Anda Laura Silea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru organizarea individuală a portofoliului care cuprinde instrumente de monitorizare, evalaure și autoevaluare a lecturii. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială). Elevii vor utiliza jurnalului de lectură ca act de metacogniție prin care pot monitoriza și evalua propriul act de lectură. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, metoda de lucru sus menționată devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.