logo educred Test de monitorizare a lecturii

Test de monitorizare a lecturii

download

29 aprilie 2021 3:00

Anda Laura Silea

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru autoevaluarea procesului de lectură individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea evaluării cu ajutorul întrebărilor suport care urmăresc particularitățile grupului țintă și având ca scop îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială)