logo educred Ce știu? Cât știu? Cum știu?

Ce știu? Cât știu? Cum știu?

download

29 martie 2021 3:00

Didina Botgros

Arie curriculară
Clasa
Clasa a II-a
Discipline
Descriere

În testul formativ propus este vizată competența 1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice, prin intermediul unor itemi obiectivi – cu alegere multiplă sau duală. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a rezolva exerciții variate de tipul: „Află suma/diferența/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.”. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. În mediul online, elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă. Fișa de evaluare este creată pentru a fi utilizată în cadrul unei lecții de recapitulare/evaluare.