logo educred Test - Unități de măsură

Test - Unități de măsură

download

29 august 2021 3:00

Didina Botgros

Arie curriculară
Clasa
Clasa a II-a
Discipline
Descriere

În testul formativ propus este vizată competența 6.4. Identificarea şi utilizarea unităților de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă (metrul, centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) şi a unor instrumente adecvate.Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a identifica instrumentele de măsură potrivite, de efectuare a unor măsurători și rezolvarea de probleme practice folosind unitățile de măsură învățate pentru lungime, capacitate și masă. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. Elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.