logo educred Măsurarea timpului Test

Măsurarea timpului Test

download

29 mai 2021 3:00

Didina Botgros

Arie curriculară
Clasa
Clasa a II-a
Discipline
Descriere

În testul formativ propus este vizată competența 6.2.Utilizarea unor unități de măsură pentru determinarea, compararea şi ordonarea duratelor unor evenimente variate, prin intermediul unor itemi obiectivi – cu alegere multiplă sau duală. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor dea rezolva exerciții variate: citirea ceasului, citirea unei file de calendar, aflarea duratelor unor evenimente variate din viața cotidiană. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. În mediul online, elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.