logo educred Descrierea unei emoții: uimirea

Descrierea unei emoții: uimirea

download

29 iulie 2021 3:00

Petru Bucurenciu

Arie curriculară
Discipline
Descriere

În această resursă, este tratat un conținut din programa școlară, aferent domeniului „Redactare”: descrierea unei emoții, optându-se pentru „uimire”. În prima parte a resursei este prezentată noțiunea de emoție și sunt enumerate principalele caracteristici ale uimirii. Următoarea parte a resursei este dedicată evidențierii pașilor care trebuie urmați atunci când este redactat un text în care este descrisă o emoție, oferindu-se un exemplu de text în care este descrisă uimirea. După prezentarea aspectelor menționate anterior și exemplificarea pe textul ales, în cadrul resursei este propusă o sarcină de lucru care vizează descrierea altei emoții, la alegere. Sarcina de lucru va fi rezolvată individual, iar textul creat va fi prezentat în fața colegilor. Este oferită și o grilă de verificare.