logo educred Test. Propoziții circumstanțiale (cauză și scop)

Test. Propoziții circumstanțiale (cauză și scop)

download

29 iulie 2021 3:00

Ana Tudorache

Arie curriculară
Discipline
Descriere

În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video : Circumstanțiala de cauză (cauzala), Circumstanțiala de scop (finala)B. Administrarea testului Testul poate fi administrat online https://forms.gle/mcfoux2a8FDWJXLDA sau în timpul orei de curs cu prezență fizică. Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.