logo educred Împreună, mai puternici!

Împreună, mai puternici!

download

29 august 2021 3:00

Melania Gardan

Arie curriculară
Discipline
Descriere

În cadrul resursei, se prezintă conceptele de colaborare și cooperare. Informațiile prezentate sunt susținute de activități practice care vin în sprijinul elevilor pentru a înțelege rolul și importanța colaborării și cooperării în rezolvarea diferitelor situații cu care se confruntă.Resursa poate fi utilizată atât în activitatea față în față cât și în mediu de învățare online.