logo educred Les dangers d'internet

Les dangers d'internet

download

29 noiembrie 2021 2:00

Loredana Raluca Tritean

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Aplicație interactivă livresq ce vizează exploatarea unui document video autentic – episod al emisiunii 1 jour 1question, pe tema pericolelor navigării pe internet. Este structurată pe 4 activități care pornesc de la identificarea tipului de document până la verificarea înțelegerii detaliate a documentului video.Scopul urmărit de resursa educațională deschisă: dezvoltarea competenței de receptare a mesajului oral în diverse situații de comunicare – identificarea de informații esențiale dintr-un document autentic (C’est quoi les dangers d’Internet ? – pericolele pe internet și recomandări de navigare în siguranță pe internet); formarea/dezvoltarea unei atitudini responsabile în spațiul virtual.Activitatea 1 – de tipul captarea atenției (”mise en train”) – activitate frontală (orală) – identificarea elementelor care aparțin câmpului lexical internet + clasificarea în categorii – avantaje/dezavantajeElevul trebuie să identifice cuvintele și apoi să le clasifice. (timp estimat: 3 minute)Activitatea 2 – vizualizare videoclip C’est quoi les dangersd’Internet ? + activitate de tip chestionar 3 itemi de înțelegere globală – itemi cu alegere simplă (Cum se numește emisiunea?/Este o emisiune care. ./Care este tema videoclipului?)Elevul trebuie să bifeze răspunsul corect din variantele oferite. (timp estimat: 6 minute)Activitatea 3 – revizualizare + activitate de tip chestionar (Adevărat/Fals) 6 itemi cu alegere simplă (înțelegere detaliată a documentului) – afirmații având la bază videoclipulElevul trebuie să identifice dacă afirmația este adevărată sau falsă.(timp estimat: 6 minute) Activitatea 4 – activitate de tip chestionar – Sfaturi pentru navigarea în siguranță pe internet 1 item cu alegere multiplă Elevul trebuie să bifeze afirmațiile care constituie reguli de siguranță și protecție pe internet(timp estimat: 5 minute)Resursa propusă poate fi folosită ca moment final al unei lecții despre internet/rețele de socializare.