logo educred Échange scolaire

Échange scolaire

download

29 noiembrie 2021 2:00

Loredana Raluca Tritean

Arie curriculară
Discipline
Descriere

Aplicație interactivă livresq ce vizează exploatarea unui document scris – mail informal pe tema experiență personală – schimb școlar/oameni și locuri, aspecte citadine. Este structurată pe 4 activități care pornesc de la identificarea tipului de document până la verificarea înțelegerii detaliate a documentului scris.Scopul urmărit de resursa educațională deschisă: dezvoltarea competenei de receptare a mesajului scris – identificarea de informații esențiale pentru a participa la un schimb de mesaje cu caracter amical – a cere/a da vești despre sine și despre alții; exploatarea/fixarea/îmbogățirea vocabularului pe tema activităților de timp liber.Activitatea 1 – imagine (text e-mail) + activitate de tip chestionar 4 itemi cu răspuns simplu, prin care se verifică înțelegerea globală a mesajului (Documentul este. ./Gérard vorbește despre. ./Cui se adresează mesajul?/În prezent Gérard se află la. .)Elevul trebuie să aleagă răspunsul corect în funcție de mesaj. (timp estimat: 5 minute)Activitatea 2 – activitate de tip chestionar 6 itemi cu răspuns simplu (Adevărat/Fals) – se verifică înțelegerea detaliată a mesajuluiElevul trebuie să bifeze varianta corectă. (timp estimat: 4 - 6 minute) Activitatea 3 – galerie de imagini + activitate de tip chestionar 3 itemi cu alegere multiplă (Ce imagini nu corespund mesajului?) Elevul trebuie să identifice despre ce activități nu se vorbește în document. (timp estimat: 3 minute)Activitatea 4 – activitate de tip chestionar 1 item de completare/alegere din mai multe variante. Elevul trebuie să recompună un e-mail de răspuns la mesajul.de la activitatea 1 prin alegerea variantelor adecvate.(timp estimat: 4 – 6 minute)Se recomandă ca după utilizarea acestui RED, activitatea săcontinue cu o sarcină de redactare de mesaje scrise fără sprijin(a se vedea activitatea 4 din aplicația livresq)Exemplu:Activitatea 4.1. Vous écrivez un message à votre correspondant(e)français(e). Vous lui parlez de vous, de votre emploi dutemps quotidien et de vos loisirs. (40 - 60 mots) Votre ami(e) vous invite à passer le week-endensemble. Vous ne pouvez pas accepter son invitation. Vous lui écrivez un message – vous refusez son invitation, vous lui expliquez la raison de votre refus etvous lui proposez de passer du temps ensemble la semaine prochaine. (40 - 60 mots)